Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2019 roku

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

UCHWAŁA

1

IX.63.2019

24 Czerwca

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo

PDF1. Uchwała nr IX.63.2019.pdf
 

2

X.75.2019

2 Września

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

PDF2. Uchwała nr X.75.2019.pdf
 

3

X.78.2019

2 Września

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko

PDF3. Uchwala nr X.78.2019.pdf
 

4

XI.84.2019

23 Września

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród

PDF4. Uchwała nr XI.84.2019.pdf
 

5

XIV.109.2019

16 Grudnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019/2020

PDF5. Uchwała nr XIV.109.2019.pdf
 

 

 

Wersja XML