Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2018 roku

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

UCHWAŁA

1

XXXIX.220.2018

26 Lutego

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród

PDF1. Uchwała nr XXXIX.220.2018.pdf
 

2

XI.230.2018

26 Marca

w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie gminy Izbicko dodatków
do wynagrodzenia i nagród

PDF2. Uchwała nr Xl.230.2018.pdf
 

3

XLIV.250.2018

16 Sierpnia

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko

PDF3. Uchwała nr XLIV.250.2018.pdf
 

4

XLIV.251.2018

16 Sierpnia

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko

PDF4. Uchwała nr XLIV.251.2018.pdf
 

5

XLVI.262.2018

22 Październik

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko

PDF5. Uchwała nr XLVI.262.2018.pdf
 

Wersja XML