Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku za 2021 rok

PDFBOOS - Bilans jednostki.pdf
PDFBOOS - Rachunek zysków i strat.pdf
PDFBOOS - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFBOOS - wyciąg z informacji dodatkowych.pdf
PDFBOOS Informacja dodatkowa - korekta.pdf
 

Wersja XML