Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania szkół i placówek oświatowych za 2021 rok

Przedszkole w Izbicku

PDFPrzedszkole Izbicko - Bilans jednostki.pdf
PDFPrzedszkole Izbicko - Rachunek zysków i strat.pdf
PDFPrzedszkole Izbicko - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFPrzedszkole Izbicko - wyciąg z informacji dodatkowych.pdf

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku

PDFSzkoła Izbicko - Bilans jednostki.pdf
PDFSzkoła Izbicko - Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
PDFSzkoła Izbicko- Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFSzkoła Izbicko - wyciąg z informacji dodatkowych.pdf

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krośnicy

PDFZespół Szk-Prze Krośnica - Bilans jednostki.pdf
PDFZespół Szk-Prze Krośnica - Rachunek zysków i strat.pdf
PDFZespół Szk-Prze Krośnica - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFZespół Szk-Prze Krośnica - wyciąg z informacji dodatkowych.pdf

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otmicach

PDFZespół Szk-Prze Otmice - Bilans jednostki.pdf
PDFZespół Szk-Prze Otmice - Rachunek zysków i strat.pdf
PDFZespół Szk-Prze Otmice - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFZespół Szk-Prze Otmice - wyciąg z informacji dodatkowych.pdf
 

 

Wersja XML