Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego każdego nauczyciela. Doskonalenie zawodowe i samokształcenie wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.

Głównym celem doskonalenia zawodowego jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, wśród których wyróżnia się dwie zasadnicze ich grupy:

W dniu 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela  m.in. w art. 70a dodano ust. 3a (Dz.U. 2019 poz. 2215 ze zm.). Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie
z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

DOKUMENTACJA NA ROK 2022:

PDFZarządzenie Nr OR0050.12.2022 Wójta Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2022 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach.pdf

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW.pdf
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf

 

DOKUMENTACJA NA ROK 2021:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Wójta Gminy Izbicko z 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.pdf

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2021 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym.pdf

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW.pdf
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML